Om Nord-troms Turlag

I Nord-Troms er det flotte turområder og muligheter. Her en brokryssing over Skardalselva.
I Nord-Troms er det flotte turområder og muligheter. Her en brokryssing over Skardalselva. Foto: Heidi Arnesen

Nord-Troms Turlag ble stiftet 28. mai 2014. Turlaget favner om Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy, og er et lokallag under Troms Turlag. Barnas Turlag Nordreisa er en egen turgruppe for barn. Bli med oss på tur!

Kontaktinformasjon: nord-troms@turistforeningen.no

Mobilnummer til leder: 988 85 475.

Styret til Nord-Troms Turlag ble valgt på årsmøte 26. januar 2016. 

Leder er Kristin Høidalen, og styremedlemmer er Beate N. Simonsen, Ruth Samuelsen, Arve Keilen og Trond Østvang.

Organisasjonsnummeret til Nord-Troms Turlag er 914 264 871 og kontonummeret 4740.14.81016.

Skal du Vippse deltakeravfigt til Nord-Troms Turlag er nummeret  546731.