Om Nord-troms Turlag

I Nord-Troms er det flotte turområder og muligheter. Her en brokryssing over Skardalselva.
I Nord-Troms er det flotte turområder og muligheter. Her en brokryssing over Skardalselva. Foto: Heidi Arnesen

Nord-Troms Turlag ble stiftet 28. mai 2014. Turlaget favner om Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy, og er et lokallag under Troms Turlag. Barnas Turlag Nordreisa er en egen turgruppe for barn. Bli med oss på tur!

Kontaktinformasjon: nord-troms@turistforeningen.no

Mobilnummer til leder: 92898603

Styret til Nord-Troms Turlag ble valgt på årsmøte 21. januar 2020 

Leder Bodil Bråstad, nestleder Heidi Arnesen, kasserer Beate N. Simonsen, sekretær Knut Skomedal og leder i turutvalget Elin Winje Skallebø. Varamedlemmer er Kristin Høidalen, Geir Lyngsmark og Tor Martin Nilsen.

Organisasjonsnummeret til Nord-Troms Turlag er 914 264 871 og kontonummeret 4740.14.81016.

Kontonummer for turavgift: 4750 66 98010​​​​​​​