Kjære turleder

Nord-Troms Turlag har fellesturer gjennom hele året. Her fra tur til Golda.
Nord-Troms Turlag har fellesturer gjennom hele året. Her fra tur til Golda. Foto: Heidi Arnesen

Takk for at du hjelper oss å få flere folk ut på tur. Her finner du skjemaene som du trenger. Alle papirer sendes inn enten via Sherpa eller til nord-troms@turistforeningen.no.

NB! Troms Turlag har innført obligatoriske smitteverntiltak mot korona. Se knappen til nederst på sida her:  "Viktig info til til turledere" for til enhver tid oppdaterte og obligatoriske tiltak.

Ved ulykker:

 1. Tilkall først nødvendig hjelp/assistanse og få kontroll over situasjonen. (NB! Ha med satellittelefon eller -meldingsender dersom turen går i områder med dårlig mobildekning.)
 2. Informer deretter styreleder og daglig leder i Troms Turlag.  Disse skal ta seg av eventuell kontakt med media.
 3. Ved uønskede hendelser  skal det sendes inn spesielt utførlige turrapporter for kunnskapsoverføring til andre turledere.

FØR TUR:

 • Les Sikkerhetsinstruks 
 • Annonsere tur på hjemmesider og Facebook (kan du ikke selv legge inn aktiviteter i Sherpa, sender du inn turbeskrivelse)
 • Fylle inn risikoanalyse som hjelper deg tenke gjennom og også minimere eventuelle risikomomenter som kan oppstå på turen din. Dette kan også enkelt gjøres i Sherpa.
 • På krevende dagsturer og overnattingsturer skal deltakerliste sendes inn før turen starter (eller være tilgjengelig i Sherpa).

ETTER TUR:

 • Deltakerliste oppdateres etter de som faktisk var med.
  • For aktiviteter i regi av Barnas Turlag: husk både deltakere og foresatte. Alle må ha fødselsår og bostedskommune for å generere aktivitetsstøtte fra TROBUR.
 • Turrapport hvor du deler erfaringene du har gjort deg og samtidig dokumenterer at turen har vært gjennomført.
  NYHET: Turrapporten sendes nå inn digitalt
 • Reiseregning med kvitteringer sendes inn (originaler ikke nødvendinge, men hele kvitteringen må vises på eventuell avfotografering).