Nye turkart i nord-troms

Nord-Troms Friluftsråd jobber med nye turkart for Nord-Troms.

Det skal utarbeides fire turkart i målestokk 1:50 000 for kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Dette er et samarbeid mellom Nord-Troms friluftsråd, Reisa nasjonalparkstyre, Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre og Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy kommuner. Kartene blir å ha trykk på begge sider, slik at det tilsammen er 8 kartblader. Turkartene trykkes på tyvek, et vannfast og slitesterkt materiale. Ferdige kart skal være klare for salg våren 2016.

Mer info kommer på kommunenes nettsider og kartene er hengt opp på rådhusene.