Nord-Troms Turlag åpner for arrangement som følger smittevernrådene

Nord-Troms Turlag inviterer igjen til fellesturer.
Nord-Troms Turlag inviterer igjen til fellesturer. Foto: Heidi Arnesen

Nord-Troms Turlag starter opp igjen med fellesturer og aktiviteter etter at alt ble satt på vent for to måneder siden.

En forutsetning for at vi skal kunne gjennomføre fellesturer, er at vi forholder oss til de strenge smittevernrådene som gjelder for våre aktiviteter: 

- Organisering av turen og informasjon til deltakerne må foregå utendørs.
- Deltakerne deles inn i grupper på maksimalt fem personer, inkl. turleder.
- Innen hver slik gruppe skal det være minst to meters avstand mellom personene.
- Alle turer skal ha deltakerbegrensning, og dermed forhåndspåmelding.
- Samkjøring er kun tillatt for medlemmer av samme husstand.
- Turene kan ikke ha overnatting, fellesmåltider eller hyttebesøk.

Dette blir veldig annerledes enn det vi er vant til på fellesturer, men vi håper at gleden over å være på tur i lag vil overskygge ulempene ved å måtte ta disse smittevernhensynene. Vi vet at mange har gledet seg til å dra på fellestur igjen, og vi ser fram til å starte forsiktig opp. Bestemmelsen gjelder fram til det kommer ny beskjed.

Turlagshyttene som eies av Troms Turlag er fortsatt stengte og vil tidligst åpne 1.juni. Se dnt.troms.no for oppdatert informasjon om hyttene.

Skrevet av Bodil Bråstad 29. april 2020