GÅ FOR NATUREN

Søndag 12.mai arrangerte turlaget sammen med naturvernforbundet er tur til Kvennes. Dette for å markere vår motstand mot utbygging av vindmølleparker. Dette var del av en landsomfattende aksjon.

Kvennes
Kvennes Foto: Heidi Arnesen

NVE har lagt frem et forsalg om utbygging av en 13 nye vindmølleparker i landet. Vi har i dag et kraftoverskudd. Ved å ruste opp eksisterende anlegg og vannkraftverkene våre har vi den kraften Norge trenger uten å ofre urørt natur.  Vindmøllene vil være opp mot 200 meter høye og sees på inntil 5 mils avstand. Kvænangen og deler av Oksfjord står på reservelista slik at vi på sikt også kan få vindmølleparkene til Nord-Troms. Målet med dagens støttemarsj var å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur. Vi må kjempe for at våre barn og barnebarn får samme naturopplevelser som oss. Vi sier ja til et grønt skifte og ber politikerne velge klimatiltak som ødelegger minst mulig natur.  Det var markeringer over hele landet i dag. Vår tur gikk fra Rovdas til Kvennes. Her ble det apeller og drøftinger rundt bålet. 

Foto: Heidi Arnesen

Det var bra oppslutning om dagens markering.

Foto: Heidi Arnesen

Turlaget serverte bålkaffe og boller.