Nytt hyttetilsyn

Nedrefoss hytta
Nedrefoss hytta Foto: Heidi Arnesen.

Nedrefosshytta har fått nytt tilsyn.

Troms turlag har i samarbeid med Nord-Troms turlag fått nytt tilsyn til Nedrefosshytta. Johnny Mikkelsen fra Sørkjosen er vår nye tilsynsmann. Turlaget er helt avhengig av innsatsen fra frivillig for å opprettholde hyttenettet og aktivitetene våre. Vi er glade for at Jonny har sagt seg villig slik at Nedrefoss igjen har et tilsyn på plass. 

Skrevet av Heidi Arnesen 6. januar 2018